marka:
5901583408625 5901583408625 Mała Czarna
Mała Czarna Barista Kawa ziarnista Mała Czarna Barista Kawa ziarnista
100% Arabika 500 g
43,98zł/kg

Cena: 21,99

PLN
1
270
Mała Czarna Barista Kawa ziarnista
4 5
4.5 3 Mała Czarna Barista Kawa ziarnista
Data przyd. 2023-10-20
5901123182039 5901123182039 Woseba
Woseba Caafe Brasil kawa ziarnista Woseba Caafe Brasil kawa ziarnista
1 kg

Cena: 54,14

PLN
1
5
Woseba Caafe Brasil kawa ziarnista
5 5
5 1 Woseba Caafe Brasil kawa ziarnista
Data przyd. 2023-02-28
5901583408601 5901583408601 Mała Czarna
Mała Czarna Espresso Kawa Ziarnista Mała Czarna Espresso Kawa Ziarnista
100% Arabika 250 g
48,64zł/kg

Cena: 12,16

PLN
1
130
Data przydatności
2023-10-28
5901583408618 5901583408618 Mała Czarna
Mała Czarna Crema Kawa Ziarnista Mała Czarna Crema Kawa Ziarnista
100% Arabika 250 g
48,64zł/kg

Cena: 12,16

PLN
1
55
Mała Czarna Crema Kawa Ziarnista
5 5
5 1 Mała Czarna Crema Kawa Ziarnista
Data przyd. 2022-12-02
8009004901285 8009004901285 Alce Nero
Alce Nero kawa ziarnista BIO 100% Alce Nero kawa ziarnista BIO 100%
arabica 500 g
112,32zł/kg

Cena: 56,16

PLN
1
3
Alce Nero kawa ziarnista BIO 100%
5 5
5 2 Alce Nero kawa ziarnista BIO 100%
Data przyd. 2024-03-21
8711000674864 8711000674864 Jacobs
Jacobs Barista Editions Crema Jacobs Barista Editions Crema
kawa ziarnista 200 g
67,30zł/kg

Cena: 13,46

PLN
1
3
Data przydatności
2022-12-21
8711000674864 8711000674864 Jacobs
Jacobs Barista Editions Crema Jacobs Barista Editions Crema
kawa ziarnista 200 g
69,30zł/kg

Cena: 13,86

PLN
1
12
Data przydatności
2023-02-24
8711000539156 8711000539156 Jacobs
Jacobs Crema Jacobs Crema
kawa ziarnista 500 g
62,62zł/kg

Cena: 31,31

PLN
1
4
Data przydatności
2023-01-20
8711000539248 8711000539248 Jacobs
Jacobs Espresso Jacobs Espresso
kawa ziarnista 500 g
63,72zł/kg

Cena: 31,86

PLN
1
9
Data przydatności
2022-10-24
8711000669549 8711000669549 Jacobs
Jacobs Krönung Jacobs Krönung
kawa ziarnista 250 g
62,20zł/kg

Cena: 15,55

PLN
1
5
Data przydatności
2023-02-04
8711000539293 8711000539293 Jacobs
Jacobs Krönung Jacobs Krönung
kawa ziarnista 500 g
63,38zł/kg

Cena: 31,69

PLN
1
5
Data przydatności
2022-11-10
8000070020566 8000070020566 Lavazza
Lavazza Kawa ziarnista Qualita ORO Lavazza Kawa ziarnista Qualita ORO
100% Arabica 1 kg

Cena: 74,46

PLN
1
2
Data przydatności
2023-11-30
5900788943283 5900788943283 MK Cafe
MK Cafe Premium Kawa ziarnista MK Cafe Premium Kawa ziarnista
500 g
68,26zł/kg

Cena: 34,13

PLN
1
3
MK Cafe Premium Kawa ziarnista
5 5
5 2 MK Cafe Premium Kawa ziarnista
Data przyd. 2023-06-30
4000799109362 4000799109362 Mount Hagen
Mount Hagen Kawa ziarnista arabica Mount Hagen Kawa ziarnista arabica
fair trade BIO 250 g
112,84zł/kg

Cena: 28,21

PLN
1
3
Data przydatności
2023-06-30
4000799110641 4000799110641 Mount Hagen
Mount Hagen kawa ziarnista arabica Mount Hagen kawa ziarnista arabica
100% barista crema fair trade BIO 500 g
102,76zł/kg

Cena: 51,38

PLN
1
2
Data przydatności
2023-08-30
5400164126014 5400164126014 Oxfam
Oxfam Kawa ziarnista arabika BIO Oxfam Kawa ziarnista arabika BIO
1 kg

Cena: 89,22

PLN
1
3
Data przydatności
2023-08-04
5907710901342 5907710901342 Quba Caffe
Quba Caffe kawa ziarnista Arabica / Quba Caffe kawa ziarnista Arabica /
Robusta dla sportowców BIO 250 g
122,32zł/kg

Cena: 30,58

PLN
1
2
Data przydatności
2023-11-30
5907710901311 5907710901311 Quba Caffe
Quba Caffe kawa ziarnista arabica Quba Caffe kawa ziarnista arabica
100% Honduras BIO 250 g
131,96zł/kg

Cena: 32,99

PLN
1
3
Data przydatności
2023-11-30
5901123181414 5901123181414 Woseba
Woseba Cafe Brasil kawa ziarnista Woseba Cafe Brasil kawa ziarnista
500 g
63,98zł/kg

Cena: 31,99

PLN
1
7
Data przydatności
2023-03-30
5901123700783 5901123700783 Woseba
Woseba Espresso Kawa ziarnista Woseba Espresso Kawa ziarnista
500 g
63,98zł/kg

Cena: 31,99

PLN
1
6
Data przydatności
2023-04-30
5901123011056 5901123011056 Woseba
Woseba Kawa ziarnista Arabica Woseba Kawa ziarnista Arabica
500 g
63,98zł/kg

Cena: 31,99

PLN
1
6
Data przydatności
2022-10-30
5901123181087 5901123181087 Woseba
Woseba Kawa ziarnista Mocca Fix Woseba Kawa ziarnista Mocca Fix
Gold 1 kg

Cena: 46,99

PLN
1
8
Data przydatności
2023-02-28
 
marka:
5901583408588 5901583408588 Mała Czarna
Mała Czarna Kawa Mielona Mała Czarna Kawa Mielona
250 g
32,00zł/kg

Cena: 8

PLN
1
259
Mała Czarna Kawa Mielona
5 5
5 1 Mała Czarna Kawa Mielona
Data przyd. 2023-09-14
8009004901247 8009004901247 Alce Nero
Alce Nero Espresso kawa mielona Alce Nero Espresso kawa mielona
BIO 100% arabica 250 g
116,96zł/kg

Cena: 29,24

PLN
1
1
Data przydatności
2024-02-02
8009004809581 8009004809581 Alce Nero
Alce Nero Forte Moka strong BIO Alce Nero Forte Moka strong BIO
kawa mielona 250 g
102,68zł/kg

Cena: 25,67

PLN
1
2
Alce Nero Forte Moka strong BIO
5 5
5 1 Alce Nero Forte Moka strong BIO
Data przyd. 2024-02-04
5902175866533 5902175866533 Bio Planet
Bio Planet Kawa Zielona mielona Bio Planet Kawa Zielona mielona
250 g
105,24zł/kg

Cena: 26,31

PLN
1
1
Bio Planet Kawa Zielona mielona
5 5
5 1 Bio Planet Kawa Zielona mielona
Data przyd. 2022-07-08
5900194000068 5900194000068 Prima
Cafe Prima Finezja kawa mielona Cafe Prima Finezja kawa mielona
250 g
47,96zł/kg

Cena: 11,99

PLN
1
23
Cafe Prima Finezja kawa mielona
4 5
4.5 9 Cafe Prima Finezja kawa mielona
Data przyd. 2023-04-22
5902741007582 5902741007582 Dary Natury
Dary Natury kawa z topinamburu Dary Natury kawa z topinamburu
z dodatkiem korzenia mniszka BIO 200 g
70,95zł/kg

Cena: 14,19

PLN
1
4
Dary Natury kawa z topinamburu
5 5
5 1 Dary Natury kawa z topinamburu
Data przyd. 2024-03-02
8711000520741 8711000520741 Jacobs
Jacobs Cronat Gold Jacobs Cronat Gold
kawa mielona 500 g
49,24zł/kg

Cena: 24,62

PLN
1
6
Data przydatności
2023-09-30
8711000681787 8711000681787 Jacobs
Jacobs Gold Kawa mielona Jacobs Gold Kawa mielona
250 g
58,32zł/kg

Cena: 14,58

PLN
1
15
Data przydatności
2023-10-30
8711000525722 8711000525722 Jacobs
Jacobs Krönung Jacobs Krönung
kawa mielona 500 g
50,28zł/kg

Cena: 25,14

PLN
1
31
Jacobs Krönung
5 5
5 2 Jacobs Krönung
Data przyd. 2023-05-30
8711000521236 8711000521236 Jacobs
Jacobs Krönung Jacobs Krönung
kawa mielona 250 g
55,36zł/kg

Cena: 13,84

PLN
1
36
Jacobs Krönung
4 5
4.5 5 Jacobs Krönung
Data przyd. 2023-06-30
5901076000411 5901076000411 MK Cafe
MK Cafe Feelings kawa mielona MK Cafe Feelings kawa mielona
250 g
56,68zł/kg

Cena: 14,17

PLN
1
15
MK Cafe Feelings kawa mielona
4 5
4.5 7 MK Cafe Feelings kawa mielona
Data przyd. 2023-05-30
5900788440768 5900788440768 MK Cafe
MK Cafe Premium kawa mielona MK Cafe Premium kawa mielona
500 g
51,98zł/kg

Cena: 25,99

PLN
1
3
MK Cafe Premium kawa mielona
5 5
5 6 MK Cafe Premium kawa mielona
Data przyd. 2023-06-30
5900788342048 5900788342048 MK Cafe
MK Cafe Premium kawa mielona MK Cafe Premium kawa mielona
225 g
67,38zł/kg

Cena: 15,16

PLN
1
11
Data przydatności
2023-04-30
4000799109355 4000799109355 Mount Hagen
Mount Hagen Kawa mielona arabica Mount Hagen Kawa mielona arabica
fair trade BIO 250 g
112,84zł/kg

Cena: 28,21

PLN
1
1
Data przydatności
2023-05-30
4000799109577 4000799109577 Mount Hagen
Mount Hagen kawa mielona arabica Mount Hagen kawa mielona arabica
100% Papua Nowa Gwinea fair trade BIO 500 g
103,28zł/kg

Cena: 51,64

PLN
1
2
Data przydatności
2023-07-30
4000799109560 4000799109560 Mount Hagen
Mount Hagen kawa mielona arabica Mount Hagen kawa mielona arabica
100% fair trade BIO 500 g
97,40zł/kg

Cena: 48,70

PLN
1
3
Data przydatności
2023-07-30
5400164120081 5400164120081 Oxfam
Oxfam Kawa Mielona Bezkofeinowa Oxfam Kawa Mielona Bezkofeinowa
Arabica/Robusta Peru BIO 250 g
115,44zł/kg

Cena: 28,86

PLN
1
1
Data przydatności
2023-05-11
5400164120319 5400164120319 Oxfam
Oxfam Kawa mielona arabica/robusta Oxfam Kawa mielona arabica/robusta
ciemno palona Fair Trade BIO 250 g
104,60zł/kg

Cena: 26,15

PLN
1
3
Data przydatności
2023-02-19
5400164120296 5400164120296 Oxfam
Oxfam kawa mielona Arabica 100% Oxfam kawa mielona Arabica 100%
Z OKOLIC JEZIORA KIVU FAIR TADE BIO 250 g
130,60zł/kg

Cena: 32,65

PLN
1
1
Data przydatności
2022-12-17
5400164120296 5400164120296 Oxfam
Oxfam kawa mielona Arabica 100% Oxfam kawa mielona Arabica 100%
Z OKOLIC JEZIORA KIVU FAIR TADE BIO 250 g
134,52zł/kg

Cena: 33,63

PLN
1
2
Data przydatności
2023-02-16
5400164120197 5400164120197 Oxfam
Oxfam kawa mielona Arabica 100% Oxfam kawa mielona Arabica 100%
PERU FAIR TRADE BIO 250 g
130,16zł/kg

Cena: 32,54

PLN
1
1
Data przydatności
2022-12-16
5400164120197 5400164120197 Oxfam
Oxfam kawa mielona Arabica 100% Oxfam kawa mielona Arabica 100%
PERU FAIR TRADE BIO 250 g
134,08zł/kg

Cena: 33,52

PLN
1
1
Data przydatności
2023-02-22
5400164120050 5400164120050 Oxfam
Oxfam kawa mielona Arabica 100% Oxfam kawa mielona Arabica 100%
YIRGACHEFFE ETIOPIA FAIR TRADE BIO 250 g
146,48zł/kg

Cena: 36,62

PLN
1
2
Data przydatności
2023-02-16
5900839856036 5900839856036 Tchibo
Tchibo Family classic kawa mielona Tchibo Family classic kawa mielona
100 g
52,20zł/kg

Cena: 5,22

PLN
1
11
Tchibo Family classic kawa mielona
5 5
5 3 Tchibo Family classic kawa mielona
Data przyd. 2022-11-16
4046234793895 4046234793895 Tchibo
Tchibo for black 'n white kawa Tchibo for black 'n white kawa
mielona 250 g
59,24zł/kg

Cena: 14,81

PLN
1
6
Data przydatności
2023-04-24
 
marka:
5901583408557 5901583408557 Mała Czarna
Mała Czarna Barista Mała Czarna Barista
kawa rozpuszczalna 200 g
82,65zł/kg

Cena: 16,53

PLN
1
44
Mała Czarna Barista
5 5
5 1 Mała Czarna Barista
Data przyd. 2024-02-14
5901583409011 5901583409011 Mała Czarna
Mała Czarna Gold Mała Czarna Gold
kawa rozpuszczalna 200 g
80,55zł/kg

Cena: 16,11

PLN
1
55
Data przydatności
2024-02-10
5901583408533 5901583408533 Mała Czarna
Mała Czarna Crema Mała Czarna Crema
kawa rozpuszczalna 150 g
104,53zł/kg

Cena: 15,68

PLN
1
69
Data przydatności
2024-02-11
5900194300267 5900194300267 Cafe Prima
Cafe Prima Śniadaniowa kawa Cafe Prima Śniadaniowa kawa
rozpuszczalna 200 g
80,50zł/kg

Cena: 16,10

PLN
1
10
Cafe Prima Śniadaniowa kawa
5 5
5 5 Cafe Prima Śniadaniowa kawa
Data przyd. 2025-02-16
4005500064176 4005500064176 Nestle
Caro rozpuszczalna kawa zbożowa Caro rozpuszczalna kawa zbożowa
Original 200 g
71,20zł/kg

Cena: 14,24

PLN
1
6
Caro rozpuszczalna kawa zbożowa
5 5
5 2 Caro rozpuszczalna kawa zbożowa
Data przyd. 2023-09-30
5901154047994 5901154047994 Inka
Inka Korzenna Inka Korzenna
rozpuszczalna kawa zbożowa z przyprawami 120 g
66,58zł/kg

Cena: 7,99

PLN
1
10
Inka Korzenna
5 5
5 3 Inka Korzenna
Data przyd. 2023-03-20
8711000520956 8711000520956 Jacobs
Jacobs Cronat Gold Jacobs Cronat Gold
kawa rozpuszczalna 100 g
186,10zł/kg

Cena: 18,61

PLN
1
6
Data przydatności
2023-12-30
8711000520956 8711000520956 Jacobs
Jacobs Cronat Gold Jacobs Cronat Gold
kawa rozpuszczalna 100 g
188,00zł/kg

Cena: 18,80

PLN
1
5
Data przydatności
2024-03-30
8711000513767 8711000513767 Jacobs
Jacobs Cronat Gold Jacobs Cronat Gold
kawa rozpuszczalna 200 g
128,75zł/kg

Cena: 25,75

PLN
1
54
Jacobs Cronat Gold
5 5
5 2 Jacobs Cronat Gold
Data przyd. 2024-05-30
8711000521045 8711000521045 Jacobs
Jacobs Krönung Jacobs Krönung
kawa rozpuszczalna 200 g
156,65zł/kg

Cena: 31,33

PLN
1
26
Jacobs Krönung
4 5
4 3 Jacobs Krönung
Data przyd. 2024-04-30
8711000517826 8711000517826 Jacobs
Jacobs Velvet Jacobs Velvet
kawa rozpuszczalna 200 g
121,25zł/kg

Cena: 24,25

PLN
1
10
Jacobs Velvet
5 5
5 4 Jacobs Velvet
Data przyd. 2024-03-07
8711000517796 8711000517796 Jacobs
Jacobs Velvet Jacobs Velvet
kawa rozpuszczalna 100 g
153,40zł/kg

Cena: 15,34

PLN
1
6
Data przydatności
2023-10-25
4052700071336 4052700071336 Kruger
Krüger Family Eiskaffee Schoko Krüger Family Eiskaffee Schoko
Napój w proszku z kawą rozpuszczalną 500 g
34,94zł/kg

Cena: 17,47

PLN
1
11
Data przydatności
2023-10-30
4012346461106 4012346461106 Lebensbaum
Lebensbaum Kawa rozpuszczalna Lebensbaum Kawa rozpuszczalna
liofilizowana arabica gourmet 100% BIO 100 g
394,80zł/kg

Cena: 39,48

PLN
1
3
Data przydatności
2023-11-04
5411788026253 5411788026253 Lima
Lima kawa cykoria do zaparzania BIO Lima kawa cykoria do zaparzania BIO
500 g
55,08zł/kg

Cena: 27,54

PLN
1
3
Data przydatności
2023-09-30
5900649011137 5900649011137 Mokate
Mokate Caffetteria 2in1 Classic Mokate Caffetteria 2in1 Classic
Napój kawowy w proszku 14 g
70,71zł/kg

Cena: 0,99

PLN
1
15
Data przydatności
2023-03-08
5900649011137 5900649011137 Mokate
Mokate Caffetteria 2in1 Classic Mokate Caffetteria 2in1 Classic
Napój kawowy w proszku 14 g
74,29zł/kg

Cena: 1,04

PLN
1
117
Data przydatności
2023-09-03
5900649010413 5900649010413 Mokate
Mokate Caffetteria 3in1 Classic Mokate Caffetteria 3in1 Classic
Napój kawowy w proszku 18 g
55,00zł/kg

Cena: 0,99

PLN
1
2
Mokate Caffetteria 3in1 Classic
5 5
5 1 Mokate Caffetteria 3in1 Classic
Data przyd. 2023-09-03
5900649077683 5900649077683 Mokate
Mokate Cappuccino smak śmietankowy Mokate Cappuccino smak śmietankowy
Data przydatności
2023-05-08
5900649067523 5900649067523 Mokate
Mokate Kawa rozpuszczalna 3w1 Mokate Kawa rozpuszczalna 3w1
Brown Sugar 17 g
58,24zł/kg

Cena: 0,99

PLN
1
11
Mokate Kawa rozpuszczalna 3w1
5 5
5 1 Mokate Kawa rozpuszczalna 3w1
Data przyd. 2023-06-14
5900649079854 5900649079854 Mokate
Mokate Kawa rozpuszczalna Latte Mokate Kawa rozpuszczalna Latte
Karmelowe Bez użycia ekspresu 22 g
160,91zł/kg

Cena: 3,54

PLN
1
15
Data przydatności
2023-08-21
5900649079847 5900649079847 Mokate
Mokate Kawa rozpuszczalna Latte Mokate Kawa rozpuszczalna Latte
Klasyczne Bez użycia ekspresu 22 g
160,91zł/kg

Cena: 3,54

PLN
1
6
Data przydatności
2023-08-17
5900649079861 5900649079861 Mokate
Mokate Kawa rozpuszczalna Latte Mokate Kawa rozpuszczalna Latte
Waniliowe Bez użycia ekspresu 22 g
160,91zł/kg

Cena: 3,54

PLN
1
10
Data przydatności
2023-08-21
5900649076662 5900649076662 Mokate
Mokate NYcoffee Kawa rozpuszczalna Mokate NYcoffee Kawa rozpuszczalna
2w1 14 g
70,71zł/kg

Cena: 0,99

PLN
1
22
Data przydatności
2023-08-01
5900649076723 5900649076723 Mokate
Mokate NYcoffee Kawa rozpuszczalna Mokate NYcoffee Kawa rozpuszczalna
3 w 1 Coffee drink 17 g
58,24zł/kg

Cena: 0,99

PLN
1
10
Data przydatności
2023-05-17
5900649076723 5900649076723 Mokate
Mokate NYcoffee Kawa rozpuszczalna Mokate NYcoffee Kawa rozpuszczalna
3 w 1 Coffee drink 17 g
59,41zł/kg

Cena: 1,01

PLN
1
5
Data przydatności
2023-08-01
4000799136894 4000799136894 Mount Hagen
Mount Hagen kawa rozpuszczalna Mount Hagen kawa rozpuszczalna
arabica/robusta fair trade BIO 100 g
319,90zł/kg

Cena: 31,99

PLN
1
2
Data przydatności
2024-10-30
4000799136887 4000799136887 Mount Hagen
Mount Hagen kawa rozpuszczalna Mount Hagen kawa rozpuszczalna
bezkofeinowa arabica/robusta fair trade BIO 100 g
343,30zł/kg

Cena: 34,33

PLN
1
2
Data przydatności
2024-12-30
59945369 Nescafe
Nescafe 3w1 Brown Sugar Nescafe 3w1 Brown Sugar
rozpuszczalny napój kawowy 16,5 g
61,88zł/kg

Cena: 0,99

PLN
1
7
Nescafe 3w1 Brown Sugar
5 5
5 1 Nescafe 3w1 Brown Sugar
Data przyd. 2023-07-30
7613031918867 7613031918867 Nescafe
Nescafe Classic kawa rozpuszczalna Nescafe Classic kawa rozpuszczalna
Data przydatności
2023-12-30
7613032734220 7613032734220 Nescafe
Nescafe Sensazione Creme kawa Nescafe Sensazione Creme kawa
rozpuszczalna 200 g
125,70zł/kg

Cena: 25,14

PLN
1
13
Nescafe Sensazione Creme kawa
5 5
5 4 Nescafe Sensazione Creme kawa
Data przyd. 2024-04-30
4046234767759 4046234767759 Tchibo
Tchibo Gold Selection Crema Kawa Tchibo Gold Selection Crema Kawa
rozpuszczalna 180 g
147,00zł/kg

Cena: 26,46

PLN
1
2
Tchibo Gold Selection Crema Kawa
5 5
5 3 Tchibo Gold Selection Crema Kawa
Data przyd. 2024-02-16
 
8711000451786 8711000451786 Jacobs
P R Z E C E N A -9%
Jacobs Cappuccino napój kawowy Jacobs Cappuccino napój kawowy
o smaku karmelowym 8 szt.
1,94zł/szt.

Cena: 15,52

PLN
1
1
Jacobs Cappuccino napój kawowy
4 5
4.5 3 Jacobs Cappuccino napój kawowy
Data przyd. 2023-07-15
8711000435854 8711000435854 Jacobs
Jacobs Cappuccino napój kawowy Jacobs Cappuccino napój kawowy
o smaku waniliowym 8 szt.
2,12zł/szt.

Cena: 16,99

PLN
1
1
Data przydatności
2023-05-19
8711000517680 8711000517680 Jacobs
Jacobs Latte 3in1 Jacobs Latte 3in1
napój kawowy, rozpuszczalny 12,5 g
100,83zł/kg

Cena: 1,21

PLN
1
14
Data przydatności
2023-07-28
4052700069753 4052700069753 Kruger
Krüger Cappuccino Classico Krüger Cappuccino Classico
Data przydatności
2023-08-30
4052700078328 4052700078328 Kruger
Krüger Cappuccino Double Schoko Krüger Cappuccino Double Schoko
Data przydatności
2023-04-30
4052700069746 4052700069746 Kruger
Krüger Cappuccino White Vanille Krüger Cappuccino White Vanille
Data przydatności
2023-03-30
4052700006581 4052700006581 Kruger
Krüger Dolce Vita Cappuccino Krüger Dolce Vita Cappuccino
Cremig-zart 200 g
67,05zł/kg

Cena: 13,41

PLN
1
12
Data przydatności
2023-01-30
4052700071053 4052700071053 Kruger
Krüger Dolce Vita Latte Macchiato Krüger Dolce Vita Latte Macchiato
Classic 200 g
65,80zł/kg

Cena: 13,16

PLN
1
2
Data przydatności
2022-12-30
4052700072159 4052700072159 Kruger
Krüger Latte Macchiato Classico Krüger Latte Macchiato Classico
500 g
36,86zł/kg

Cena: 18,43

PLN
1
28
Data przydatności
2023-01-01
5900649062740 5900649062740 Mokate
Mokate Cappuccino karmelowe Mokate Cappuccino karmelowe
110 g
49,00zł/kg

Cena: 5,39

PLN
1
17
Mokate Cappuccino karmelowe
4 5
4.5 5 Mokate Cappuccino karmelowe
Data przyd. 2023-07-14
5900649081765 5900649081765 Mokate
Mokate Cappuccino Mokate Cappuccino
smak rumowy z cynamonem 110 g
43,55zł/kg

Cena: 4,79

PLN
1
2
Mokate Cappuccino
5 5
5 1 Mokate Cappuccino
Data przyd. 2023-05-26
5902891280248 5902891280248 Mokate
Mokate Cappuccino Classic Mokate Cappuccino Classic
110 g
49,00zł/kg

Cena: 5,39

PLN
1
17
Mokate Cappuccino Classic
5 5
5 3 Mokate Cappuccino Classic
Data przyd. 2023-05-22
5900649081116 5900649081116 Mokate
Mokate Cappuccino o smaku Słonego Mokate Cappuccino o smaku Słonego
Karmelu 110 g
48,82zł/kg

Cena: 5,37

PLN
1
11
Data przydatności
2023-09-02
5900649081093 5900649081093 Mokate
Mokate Cappuccino o smaku truskawki Mokate Cappuccino o smaku truskawki
w śmietance - rozpuszczalny napój kawowy w proszku 110 g
48,82zł/kg

Cena: 5,37

PLN
1
4
Mokate Cappuccino o smaku truskawki
5 5
5 2 Mokate Cappuccino o smaku truskawki
Data przyd. 2023-09-03
5902891280194 5902891280194 Mokate
Mokate Cappuccino orzechowe Mokate Cappuccino orzechowe
110 g
49,00zł/kg

Cena: 5,39

PLN
1
10
Mokate Cappuccino orzechowe
5 5
5 6 Mokate Cappuccino orzechowe
Data przyd. 2023-03-07
5900649077591 5900649077591 Mokate
Mokate Cappuccino smak orzechowy Mokate Cappuccino smak orzechowy
Data przydatności
2023-03-25
5902891280217 5902891280217 Mokate
Mokate Cappuccino waniliowe Mokate Cappuccino waniliowe
110 g
49,00zł/kg

Cena: 5,39

PLN
1
12
Mokate Cappuccino waniliowe
4 5
4.5 5 Mokate Cappuccino waniliowe
Data przyd. 2023-08-21
5902891280224 5902891280224 Mokate
Mokate Cappuccino z belgijską Mokate Cappuccino z belgijską
czekoladą 110 g
49,00zł/kg

Cena: 5,39

PLN
1
10
Mokate Cappuccino z belgijską
4 5
4.5 6 Mokate Cappuccino z belgijską
Data przyd. 2023-09-15
5900649077560 5900649077560 Mokate
Mokate Cappuccino z belgijską Mokate Cappuccino z belgijską
czekoladą 8 szt.
1,00zł/szt.

Cena: 7,99

PLN
1
8
Mokate Cappuccino z belgijską
5 5
5 1 Mokate Cappuccino z belgijską
Data przyd. 2023-09-09
5902891280231 5902891280231 Mokate
Mokate Cappuccino z magnezem Mokate Cappuccino z magnezem
110 g
49,00zł/kg

Cena: 5,39

PLN
1
10
Mokate Cappuccino z magnezem
5 5
5 5 Mokate Cappuccino z magnezem
Data przyd. 2023-09-16
5900649077621 5900649077621 Mokate
Mokate Cappuccino z magnezem Mokate Cappuccino z magnezem
Mokate Cappuccino z magnezem
5 5
5 1 Mokate Cappuccino z magnezem
Data przyd. 2023-10-08
5902891280200 5902891280200 Mokate
Mokate Cappuccino śmietankowe Mokate Cappuccino śmietankowe
Mokate Cappuccino śmietankowe
4 5
4.5 7 Mokate Cappuccino śmietankowe
Data przyd. 2023-09-11
 
8009004800120 8009004800120 Alce Nero
Alce Nero Kawa zbożowa instant z Alce Nero Kawa zbożowa instant z
cykorią i figą BIO 125 g
135,92zł/kg

Cena: 16,99

PLN
1
2
Data przydatności
2024-11-15
8009004800137 8009004800137 Alce Nero
Alce Nero Kawa zbożowa moka BIO Alce Nero Kawa zbożowa moka BIO
500 g
22,46zł/kg

Cena: 11,23

PLN
1
2
Data przydatności
2023-12-30
8009004800106 8009004800106 Alce Nero
Alce Nero kawa zbożowa instant Alce Nero kawa zbożowa instant
BIO 125 g
127,92zł/kg

Cena: 15,99

PLN
1
2
Alce Nero kawa zbożowa instant
5 5
5 2 Alce Nero kawa zbożowa instant
Data przyd. 2024-12-14
5900983014344 5900983014344 Anatol
Anatol Delecta kawa zbożowa Anatol Delecta kawa zbożowa
klasyczna, 35 saszetek 147 g
25,85zł/kg

Cena: 3,80

PLN
1
11
Anatol Delecta kawa zbożowa
4 5
4.5 5 Anatol Delecta kawa zbożowa
Data przyd. 2022-11-30
5905198000007 5905198000007 Babalscy
Babalscy Kawa zbożowa orkiszowa Babalscy Kawa zbożowa orkiszowa
BIO 300 g
50,67zł/kg

Cena: 15,20

PLN
1
3
Babalscy Kawa zbożowa orkiszowa
5 5
5 1 Babalscy Kawa zbożowa orkiszowa
Data przyd. 2022-12-07
5900288309756 5900288309756 Cykoria
Cykoria Cykorianka Kawa Zbożowa Cykoria Cykorianka Kawa Zbożowa
ekspresowa 30 torebek 120 g
22,17zł/kg

Cena: 2,66

PLN
1
44
Cykoria Cykorianka Kawa Zbożowa
3 5
3 3 Cykoria Cykorianka Kawa Zbożowa
Data przyd. 2023-12-30
5900288079758 5900288079758 Cykoria
Cykoria kawa zbożowa z cykorią Cykoria kawa zbożowa z cykorią
220 g
12,14zł/kg

Cena: 2,67

PLN
1
11
Cykoria kawa zbożowa z cykorią
4 5
4 4 Cykoria kawa zbożowa z cykorią
Data przyd. 2023-10-30
5902768527131 5902768527131 Dary Natury
Dary Natury Kawa orkiszowa BIO Dary Natury Kawa orkiszowa BIO
200 g
54,05zł/kg

Cena: 10,81

PLN
1
2
Data przydatności
2023-12-01
5900983014177 5900983014177 Delecta
Delecta Anatol kawa zbożowa Delecta Anatol kawa zbożowa
w torebkach 20 szt.

Cena: 2,68

PLN
1
22
Delecta Anatol kawa zbożowa
4 5
4 4 Delecta Anatol kawa zbożowa
Data przyd. 2022-11-30
5901154040940 5901154040940 Inka
Inka Bananowa Inka Bananowa
Rozpuszczalna kawa zbożowa z bananem 120 g
62,42zł/kg

Cena: 7,49

PLN
1
28
Inka Bananowa
5 5
5 1 Inka Bananowa
Data przyd. 2022-05-27
5901154045969 5901154045969 Inka
Inka Bezglutenowa Inka Bezglutenowa
rozpuszczalna kawa zbożowa 100 g
124,90zł/kg

Cena: 12,49

PLN
1
3
Inka Bezglutenowa
5 5
5 1 Inka Bezglutenowa
Data przyd. 2025-02-11
5901154046461 5901154046461 Inka
Inka Bio Cykoria Inka Bio Cykoria
rozpuszczalna 100 g
114,90zł/kg

Cena: 11,49

PLN
1
8
Data przydatności
2025-02-21
5901154046447 5901154046447 Inka
Inka Bio Klasyczna Inka Bio Klasyczna
rozpuszczalna kawa zbożowa 100 g
114,90zł/kg

Cena: 11,49

PLN
1
3
Data przydatności
2024-10-29
5901154046409 5901154046409 Inka
Inka Bio Orkiszowa Inka Bio Orkiszowa
rozpuszczalna kawa zbożowa 100 g
144,90zł/kg

Cena: 14,49

PLN
1
7
Data przydatności
2024-09-16
5901154046423 5901154046423 Inka
Inka Bio z Figami Inka Bio z Figami
rozpuszczalna kawa zbożowa 100 g
139,90zł/kg

Cena: 13,99

PLN
1
2
Data przydatności
2024-10-29
5901154044108 5901154044108 Inka
Inka Błonnik Inka Błonnik
rozpuszczalna kawa zbożowa wzbogacona w błonnik 100 g
84,90zł/kg

Cena: 8,49

PLN
1
5
Inka Błonnik
4 5
4.5 4 Inka Błonnik
Data przyd. 2025-03-07
5901154040735 5901154040735 Inka
Inka Jabłko Cynamon Inka Jabłko Cynamon
rozpuszczalna kawa zbożowa z sokiem jabłkowym 120 g
66,58zł/kg

Cena: 7,99

PLN
1
113
Inka Jabłko Cynamon
5 5
5 1 Inka Jabłko Cynamon
Data przyd. 2023-03-23
5901154042746 5901154042746 Inka
Inka Karmelowa Inka Karmelowa
rozpuszczalna kawa zbożowa z karmelem 200 g
42,45zł/kg

Cena: 8,49

PLN
1
13
Inka Karmelowa
5 5
5 2 Inka Karmelowa
Data przyd. 2024-03-01
5901154040506 5901154040506 Inka
Inka Karmelowa w saszetkach Inka Karmelowa w saszetkach
Rozpuszczalna Kawa Zbożowa z Karmelem 20 szt.

Cena: 7,49

PLN
1
6
Data przydatności
2023-04-30
5901154041497 5901154041497 Inka
Inka Klasyczna Inka Klasyczna
rozpuszczalna kawa zbożowa 200 g
37,45zł/kg

Cena: 7,49

PLN
1
8
Inka Klasyczna
5 5
5 8 Inka Klasyczna
Data przyd. 2023-09-01
5901154040490 5901154040490 Inka
Inka Klasyczna w saszetkach Inka Klasyczna w saszetkach
rozpuszczalna kawa zbożowa 20 szt.

Cena: 7,49

PLN
1
3
Data przydatności
2023-05-31
5901154041749 5901154041749 Inka
Inka Magne Inka Magne
rozpuszczalna kawa zbożowa wzbogacona w magnez 100 g
84,90zł/kg

Cena: 8,49

PLN
1
4