Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Dodomku


§ 1. Dodomku jest własnością firmy Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Innowacji 3, NIP: 588-198-17-03, REGON: 192749128, zarejestrowanej w CEiDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej). Magazyn Dodomku.pl mieści się w Szemudzie przy ul. Innowacji 3.


§ 2. Oferta Dodomku przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób prawnych.


§ 3. Zakupu dokonuje się poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku, a następnie podanie danych kontaktowych i adresu dostawy.


§ 4. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta. Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


§ 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, które wzbudzą wyraźne wątpliwości lub przy których formularz wypełniony będzie niewłaściwie, mogą nie zostać zrealizowane.


§ 6. Dostawa jest realizowana na zasadach określonych w zakładce warunki dostawy. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Dodomku.pl, ul. Innowacji 3, 84-217 Szemud w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
Dodomku.pl
ul. Innowacji 3
84-217 Szemud
info@dodomku.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*)
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy świeżych owoców, warzyw, nabiału, wędlin, mięsa i innych produktów o krótkiej trwałości. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres Dodomku.pl, ul. Innowacji 3, 84-217 Szemud, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.


§ 7. Zasady płatności są opisane w dziale formy płatności.


§ 8. Ceny towarów wyrażone są w złotówkach i zawierają podatek VAT.


§ 9. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie dostarczone produkty były pełnowartościowe i nie posiadały wad. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do jakości produktu, prosimy o złożenie reklamacji. Reklamacje przyjmowane są przez formularz, dostępny w zakładce reklamacje oraz przez formularz, dostępny po zalogowaniu, w zakładce historia zamówień, a także drogą e-mail pod adresem info@dodomku.pl - termin rozpatrzenia reklamacji to 3 dni robocze.
Jeśli zaproponowana w odpowiedzi na reklamację rekompensata nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprawy.


§ 10. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.

koszyk z zakupami
zwiń koszyk
Dostawa: 2021-06-22
Informacje o darmowej dostawie Sposoby dostawy Metody płatności
Dowiedz się więcej
Dodomku.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski https://dodomku.pl/gfx/frontend2.0/dodomku-logo-1.PNG
ul. Innowacji 3 Szemud 84-217 PL
PL5881981703 info@dodomku.pl
Królikowski Adam male PL adam@krolikowski.pl
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski 100% - Adam Królikowski 5881981703 +48 58 66 007 66
Internetowy sklep spożywczy dodomku.pl
4.8 5