Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Dodomku


§ 1. Dodomku jest własnością firmy Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski, z siedzibą w Wejherowie przy ul. Judyckiego 2, NIP: 588-198-17-03, REGON: 192749128. Magazyn Dodomku.pl mieści się w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 36.


§ 2. Oferta Dodomku przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób prawnych.


§ 3. Zakupu dokonuje się poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku, a następnie podanie danych kontaktowych i adresu dostawy.


§ 4. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta. Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


§ 5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, które wzbudzą wyraźne wątpliwości lub przy których formularz wypełniony będzie niewłaściwie, mogą nie zostać zrealizowane.


§ 6. Dostawa jest realizowana na zasadach określonych w zakładce warunki dostawy. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Dodomku.pl, ul. Jana z Kolna 36, 81-351 Gdynia w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy świeżych owoców, warzyw, nabiału, wędlin, mięsa i innych produktów o krótkiej trwałości. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres Dodomku.pl, ul. Jana z Kolna 36, 81-351 Gdynia, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.


§ 7. Zasady płatności są opisane w dziale formy płatności.


§ 8. Ceny towarów wyrażone są w złotówkach i zawierają podatek VAT.


§ 9. Reklamacje przyjmowane są przez formularz, dostępny w zakładce reklamacje oraz przez formularz, dostępny po zalogowaniu, w zakładce historia zamówień, a także drogą e-mail pod adresem info@dodomku.pl - termin rozpatrzenia reklamacji to 3 dni robocze.


§ 10. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.