regulamin_promocji_hipp

Wróć do sklepu HiPP


Regulamin promocji na produkty marki HiPP prowadzonej pod nazwą:

"Mikołajowe prezenty za zakupy"


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja promocyjna pod nazwą "Mikołajowe prezenty za zakupy" (zwana dalej "Akcją") polega na dokonaniu zakupów na kwotę minimum 150 zł i wybraniu jednego prezentu z puli 3 rodzajów lub dokonaniu zakupów za minimum 250 zł i wybraniu dwóch prezentów z puli 3 rodzajów. Akcja jest organizowana w sklepie internetowym pod adresem www.hipp.dodomku.pl. Akcją objęty jest cały asortyment HiPP i HiPP Babysanft poza mlekiem HiPP1 Combiotik, HiPP HA 1, HiPP Comfort, HiPP AR (Anti Reflux).

2. Organizatorem promocji jest:
firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056644, NIP 526-00-33-068, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba, dokonująca zakupu produktów objętych promocją.

4. Akcja prowadzona jest w sklepie internetowym www.hipp.dodomku.pl,

5. Akcja promocyjna odbędzie się w terminie od 10.12.2019 do 20.12.2019 lub do wyczerpania zapasów.

6. Akcją objęte są wszystkie produkty HiPP i HiPP Babysanft, które są dostępne w sklepie internetowym www.hipp.dodomku.pl.

7. Akcja nie ma na celu promowania preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia piersią.


§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Aby wziąć udział w Akcji, należy w terminie od 10.12.2019 do 20.12.2019 zrobić zakupy o wartości minimum 150 zł i będzie można wybrać dowolny jeden prezent z puli 3 rodzajów, jeśli wartość zakupów przekroczy 250 zł wówczas będzie można wybrać 2 prezenty z puli 3 rodzajów w sklepie internetowym. www.hipp.dodomku.pl.

a. W Akcji prezentami są: Pojemnik do przechowywania mleka modyfikowanego HiPP, Box śniadaniowy (pomarańczowy) oraz etui z dwiema łyżeczkami w środku – 4 kolory: różowy, niebieski, pomarańczowy i fioletowy.

b. Po przekroczeniu wartości zamówienia 150 zł pojawi się pole z 3 rodzajami prezentów. Należy zaznaczyć jeden wybrany prezent a doda się on do koszyka zamówień.

c. Po przekroczeniu wartości zamówienia 250 zł ponownie pojawi się pole z wyborem gratisów, na którym będzie już jeden wcześniej wybrany prezent, wówczas będzie można dobrać drugi prezent który doda się do koszyka z zamówieniem.


§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator przenosi odpowiedzialność za dostarczenie produktów zgodnie z zamówieniem na Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski właściciela sklepu internetowego www.hipp.dodomku.pl.

2. Organizator przenosi odpowiedzialność za rozpatrzenie ewentualnych reklamacji na Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski właściciela sklepu internetowego www.hipp.dodomku.pl

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu.


§ 4
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przesłane listem poleconym na adres firmy Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Innowacji 3, wskazany w paragrafie 1, punkcie 2. niniejszego Regulaminu lub elektronicznie na adres info@dodomku.pl z dopiskiem "Mikołajowe prezenty za zakupy".

2. Reklamacje można zgłaszać najpóźniej do 14 dni od dokonania zakupu (w przypadku reklamacji wysłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego).

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy) oraz powód zgłoszenia reklamacji.

4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski.

5. Za termin rozpatrzenia reklamacji uznaje się termin udzielenia odpowiedzi na reklamację przez Organizatora promocji – Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski. W przypadku odpowiedzi na reklamację wysyłanej za pośrednictwem poczty, termin ten oznacza datę nadania przesyłki na poczcie przez Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora promocji (adres podany jest w paragrafie 1, w punkcie 2. Regulaminu) oraz na stronie hipp.dodomku.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

koszyk z zakupami
zwiń koszyk
Dostawa: 2024-05-28
Dodomku.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski https://dodomku.pl/gfx/frontend2.0/dodomku-logo-1.PNG
ul. Innowacji 3 Szemud 84-217 PL
PL5881981703 info@dodomku.pl
Królikowski Adam male PL adam@krolikowski.pl
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski 100% - Adam Królikowski 5881981703 +48 58 66 007 66
Internetowy sklep spożywczy dodomku.pl
4.8 5