regulamin_promocji_6_pak

Wróć do sklepu HiPP


Regulamin promocji na produkty marki HiPP prowadzonej pod nazwą:

"6 szt. 10% taniej"


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. 1. Akcja promocyjna pod nazwą „6 szt. 10% taniej” (zwana dalej „Akcją”) polega na zakupie 6 takich samych produktów HiPP w szklanym opakowaniu w sklepie internetowym pod adresem www.hipp.dodomku.pl. Po zakupie sześciu takich samych produktów, klient automatycznie otrzymuje 10 % zniżki. Przy produktach objętych promocją znajduje się oznaczenie w postaci różowego, prostokątnego elementu graficznego z napisem „Kup 6 szt. - 10% taniej.”

2. Organizatorem promocji jest:
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Innowacji 3, NIP 588-198-17-03,REGON 192749128.

3. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba, dokonująca zakupu produktów objętych promocją.

4. Akcja prowadzona jest w sklepie internetowym www.hipp.dodomku.pl,

5. Akcja promocyjna odbędzie się w terminie od 01.10.2019 do 31.12.2019 lub do wyczerpania zapasów.

6. Akcją objęte są wszystkie produkty HiPP w szklanych opakowaniach, które są dostępne w sklepie internetowym www.hipp.dodomku.pl.

7. Akcja nie ma na celu promowania preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia piersią.


§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. 1. Aby wziąć udział w Akcji, należy w terminie od 01.10.2019 do 31.12.2019 zakupić sześć takich samych produktów HiPP w opakowaniach szklanych dostępnych w sklepie internetowym. www.hipp.dodomku.pl.

a. a. Po zakupie sześciu takich samych produktów w szklanych opakowaniach do zamówienia zostanie automatycznie naliczona zniżka -10%.


§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator odpowiada za dostarczenie produktów zgodnie z zamówieniem.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.


§ 4
REKLAMACJE

1. 1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przesłane listem poleconym na adres firmy Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Innowacji 3, wskazany w paragrafie 1, punkcie 2. niniejszego Regulaminu lub elektronicznie na adres info@dodomku.pl z dopiskiem „6 szt. 10% taniej”.

2. Reklamacje można zgłaszać najpóźniej do 14 dni od dokonania zakupu (w przypadku reklamacji wysłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego).

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy) oraz powód zgłoszenia reklamacji.

4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski.

5. Za termin rozpatrzenia reklamacji uznaje się termin udzielenia odpowiedzi na reklamację przez Organizatora promocji – Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski. W przypadku odpowiedzi na reklamację wysyłanej za pośrednictwem poczty, termin ten oznacza datę nadania przesyłki na poczcie przez Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora promocji (adres podany jest w paragrafie 1, w punkcie 2. Regulaminu) oraz na stronie dodomku.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

koszyk z zakupami
zwiń koszyk
Dostawa: 2024-07-16
Dodomku.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski https://dodomku.pl/gfx/frontend2.0/dodomku-logo-1.PNG
ul. Innowacji 3 Szemud 84-217 PL
PL5881981703 info@dodomku.pl
Królikowski Adam male PL adam@krolikowski.pl
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski 100% - Adam Królikowski 5881981703 +48 58 66 007 66
Internetowy sklep spożywczy dodomku.pl
4.8 5