Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Dodomku


§ 1. Dodomku.pl jest własnością firmy Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski, z siedzibą w Szemudzie przy ul. Innowacji 3, NIP: 588-198-17-03, REGON: 192749128, zarejestrowanej w CEiDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Magazyn sklepu internetowego dodomku.pl mieści się w Szemudzie przy ul. Innowacji 3.


§2. Oferta dodomku.pl przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób prawnych.


§3. Złożenia zamówienia dokonuje się poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku, a następnie podanie danych kontaktowych i adresu dostawy.


§4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta. Administratorem Danych Osobowych jest Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


§5. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, a które wzbudzą wyraźne wątpliwości lub przy których formularz wypełniony będzie niewłaściwie, mogą nie zostać zrealizowane.


§6. Dostawa jest realizowana na zasadach określonych w zakładce warunki dostawy. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar. Zgodnie z art. 535 kc oraz art. 471 kc w przypadku nieodebrania przez konsumenta przesyłki, konsument zobowiązany jest ponieść koszty:

  • - przesyłki na trasie sklep-konsument - 12 PLN za każde rozpoczęte 30 kg wagi przesyłki,
  • - koszt przesyłki zwrotnej na trasie konsument-sklep:
    • - dostawy na terenie kraju: 12 PLN za każde rozpoczęte 30 kg wagi przesyłki,
    • - dostawy poza granice RP: rzeczywisty koszt zwrotu towaru do sklepu dodomku.pl na podstawie faktury firmy kurierskiej,
    • - wartość, w cenie sprzedaży brutto, produktów szybkopsujących się, np. świeże owoce, warzywa, nabiał, wędliny, mięso, pieczywo, itp.§7. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn.zm.) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: dodomku.pl, ul. Innowacji 3, 84-217 Szemud lub pocztą elektroniczną na adres: info@dodomku.pl, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
Dodomku.pl
ul. Innowacji 3
84-217 Szemud
info@dodomku.pl

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
a) ………………..
b) ………………..
c) ………………..
itd.

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta
– Adres konsumenta
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) - niepotrzebne skreślić.


§8. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy świeżych owoców, warzyw, nabiału, wędlin, mięsa, pieczywa i innych produktów o krótkiej trwałości.


§9. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres dodomku.pl, ul. Innowacji 3, 84-217 Szemud, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot towaru odbywa się na koszt Kupującego.


§10. Zwrot środków dla Kupującego następuje w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej z zakupionymi produktami, z zastrzeżeniem zapisów §8.


§11. Zasady płatności są opisane w dziale formy płatności.


§12. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT


§13. 1. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie dostarczone produkty były pełnowartościowe i nie posiadały wad. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do jakości produktu, prosimy o złożenie reklamacji. Reklamacje przyjmowane są przez formularz, dostępny w zakładce reklamacje oraz przez formularz, dostępny po zalogowaniu, w zakładce historia zamówień, a także drogą e-mail pod adresem info@dodomku.pl - termin rozpatrzenia reklamacji to 3 dni robocze. 2. Jeśli zaproponowana w odpowiedzi na reklamację rekompensata nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość polubownego rozstrzygnięcia sprawy. 3. W przypadkach szczególnych np. rozpatrzenie reklamacji uzależnione od informacji lub decyzji uzyskanych od podwykonawców związanych z realizacją zamówienia - np. firm kurierskich - termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni.


§14. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn.zm.).


koszyk z zakupami
zwiń koszyk
Dostawa: jutro
Dodomku.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski https://dodomku.pl/gfx/frontend2.0/dodomku-logo-1.PNG
ul. Innowacji 3 Szemud 84-217 PL
PL5881981703 info@dodomku.pl
Królikowski Adam male PL adam@krolikowski.pl
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski 100% - Adam Królikowski 5881981703 +48 58 66 007 66
Internetowy sklep spożywczy dodomku.pl
4.8 5